Jup Goffin Auteur/Dichter/Columnist                                                                Woensdag, 22 September 2021

Hij zat op het warme gras voor zich uit te staren, zijn fiets lag naast hem op de grond. Hoelang was het ook alweer geleden dat hij zo'n ritje niet alleen maakte? Twee jaar was het volgens zijn niet al te jeugdige geheugen, dat zijn Anne Marie er tussenuit was geknepen. Zelfs in zijn eigen gedachten klonk de manier waarop hij 'het' zei, een beetje wrang.Ja, toen het gebeurde begreep hij er niks van en kon hij de liefde van zijn leven wel een oorvijg geven, maar dat was zijn onbegrip toen, dat zag hij nu ook wel in.Zoals ze al jaren gewend waren te doen, had het ook die morgen niet anders mogen gaan. Hij stond altijd als eerste op, zette het koffieapparaat aan, dekte de tafel en als daar dan alles op stond ging hij terug naar de slaapkamer om zijn liefje te wekken. Meestal was ze al wakker maar lag ze nog even heerlijk te doezelen. Die dag echter niet. Zoals ze erbij lag dacht hij echt dat ze nog lag te slapen, maar nadat hij haar naam diverse keren geroepen had, van zacht tot steeds harder en enkele malen aan haar geschud had, was hem duidelijk dat zijn Marietje niet gewoon lag te slapen. Zijn hart veranderde plotsklaps van ritme, het zweet begon zijn poriŽn te verlaten zonder dat hij daar iets voor gedaan had en zijn maag kromp ineen alsof iemand hem er een flinke stomp in gegeven had. Dat alles tezamen was het besef dat ze heen was gegaan en hem, zonder welke aanleiding dan ook, verlaten had.Hoe vaak had hij niet moeten horen dat men vond dat ze een mooie dood had gehad, dat ze vredig en zonder pijn te lijden heen was gegaan. Henk kon zich daar nog steeds erg kwaad over maken. Wat nou mooi en vredig? De vrouw wiens ring hij vijftig jaar gedragen had en met wie hij letterlijk lief en leed gedeeld had was er niet meer, wat was daar verdomme nu zo mooi aan?Het eerste jaar van zijn leven zonder zijn vrouw was onbeschrijflijk geweest. Hij had nergens zin in, liet alles verslonzen en hijzelf alsook zijn habitat hadden betere tijden gekend. 


- VERVOLG -