Dichterbij                         

De vlinder schrijft gedreven proza in de lucht
De libelle daarentegen houdt het liever bij een klucht
Doch het echte meesterwerk 
boven alles uit verheven
wordt wis en waarachtig door de dichter bij geschreven

E-mail verzonden